Велики еколошки пројекти у Браничевском округу

Заштита живорне средине била је једна од главних тема последње седнице савета Браничевског округа, а акценат је стављен на будућу регионалну депонију управљање отпадом и пречишћавање отпадних вода.

Регионална депонија биће на територији града Пожаревца, држава је већ издвојила иницијална средства за израду пројекта, град Пожаревац је као носилац пројекта буџетом определио додатне средства, а остале Браничевске општине и управни окуг пружиће неопходну помоћ током реализације. саопштио је Александар Ђокић, начелник Браничевског управног округа. Локација још није одређена али то је град Пожаревац то како каже преузео на себе Локалне самуправе у Браничевском округу спроводе уредбу о одлагање отпада , а поједине већ одвозе отпад на депонију у Лапову. Рециклажни центри и трансфер станице у Пожаревцу и Петровцу на млаи ускоро ће бити приведени намени. Пројекте за пречишћаавањеотпадних вода држава је препустила локалним самоуправама, а средства за реализацију биће обезбеђена бужетом Све се чини да еколошка ситуацију буде боља зкљужио је начелник

Преузето: www.sattelevizija.com