Мало Црниће

Општина Мало Црниће се налази у североисточном делу централне Србије и припада Браничевском округу.

У административном смислу, општина Мало Црниће се граничи са општинама: Пожаревац на северозападу, Велико Градиште на североистоку, Кучево на истоку, Петровац на Млави на југу и са општином Жабари на југозападу. Простире се на површини од 271км², од чега пољопривредна површина заузима 84,6%. Седиште општине је Мало Црниће, које броји 1062 становника. Остала насеља су: Аљудово, батуша, Божевац, Велико Село, Велико Црниће, Врбница, Забрега, Калиште, Кобиље, Крављи До, Кула, Мало Градиште, Салаковац, Смољинац, Топоница, Црљенац, Шапине и Шљивовац.

Географски положај самог центра Општине опредељен је координатама 44°33′ северне географске ширине и 21°17’источне географске дужине.

Општина Мало Црниће се са 11.458 становника сврстава у ред мањих општина Браничевског округа, са средњом густином насељености од 50ст/км².

Централни део територије обухвата плодна и широка долина средњег и горњег тока реке Млаве, која се лагано шири у стишку равницу. Само по ободима налазе се питома брда, последњи обронци Хомољских планина. Карактеристике рељефасу од 89м до 350м надморске висине.

Насеља општине Мало Црниће имају веома повољан географски положај који карактерише концентрација у централном делу општине, уз ток реке Млаве и регионалног пута Пожаревац – Петровац на Млави, а центри насеља су на висини до 200 метара надморске висине. Такав терен је погодан за развој ратарства и сточарства, а због својих природних карактеристика постоји и велика могућност за развој туризма. Насеља општине су углавном аграрна, а главна привредна грана је пољопривреда, претежно ратарство.

Осим тога, општина обилује природним лепотама које је могуће искористити кроз развој туризма (манастир Заова, језеро Заова, Римско налазиште, манастир Брадача, спомен-обележје Врањевац).

Руководство општине чине следећи органи :
Председник општине – Малиша Антонијевић;
Председник Скупштине општине – Горанка Стевић;
Начелник општинске управе – Мирјана Станојевић Јовић.

Официјална страна http://opstinamalocrnice.rs/