Општина Жабари

Општина Жабари се налази у источном делу Србије, у средишту доњег Поморавља, на десној обали Велике Мораве, граничи се са општинама Пожаревац на северу, Петровац на Млави на истоку, Свилајнац на југу и Велика Плана на западу и малим делом са Смедеревом на северозападу. Административно општина припада Браничевском округу, а географски Поморављу.

Општина Жабари простире се на површини од 264 км2, и има 15.965становника а од тога у иностранству 4.872 11.380 ставновника по званичним подацима Републичког завода за статистику.

Седиште општине удаљено је 10км од аут-пута Е-75 Београд-Ниш (коридор 10), Смедерева 50км (лука-коридор 7), Свилајнца 12км, Петровца на Млави 23км, Пожаревца 30км и Београда 100км, тако да овакав географски положај даје могућност убрзаног развоја целог подручја.

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014.годину, општина Жабари сврстана је заједно са 44 јединица локалне самоуправе (општина) у четврту групу изразито недевољно развијених јединица локалних самоуправа са степеном развијености испод 60% републичког просека.

Општина Жабари има 17 месних заједница у 15 насеља.

Насељена места у општини Жабари су: Жабари, Породин, Витежево, Брзоходе, Четереже, Кочетин, Симићево, Ореовица, Сибница, Полатна, Александровац, Влашки До, Миријево, Тићевац, Свињарево и засеоци Точка и Горња Ливадица.

Руководство општине: председник општине Јован Лукић и председник СО Дејан Адамовић.

Официјална страна https://zabari.org.rs/