Савет управног округа

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, посебних организација и органа управе у саставу министарстава и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Савет чине начелник Браничевског управног округа, градоначелник града Пожаревца и председници општина: Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави.:

Александар Ђорђевић, начелник Браничевског управног округа

Саша Павловић, градоначелник града Пожаревца

Драган Милић, председник општине Велико Градиште

др Небојша Мијовић, председник општине Голубац

Јован Лукић, председник општине Жабари

Сафет Павловић, председник општине Жагубица

Новица Јаношевић, председник општине Кучево

Малиша Антонијевић, председник општине Мало Црниће

Душко Нединић, председник општине Петровац на Млави

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.