Републичке инспекциске службе

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ – РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 

 1.МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  1.1. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА 

контакт телефони: 012/542-971; 012/530-858
адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2

  1.2. ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Шеф Одсека ветеринарске инспекције: Соња Пауновић , контакт телефон: 012/554-945

контакт телефони и адресе инспекције по местима рада:

Пожаревац: 012/213-938; адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2
Петровац на Млави: 012/327-440
Раброво, општина Кучево: 012/885-631;  адреса: 12254 Раброво
Велико Градиште: 012/661-287; адреса: 12220 Велико Градиште, Сремска бр. 1

  1.3. ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

контакт телефон: 012/850-817
адреса: 12240 Кучево, Жике Поповића бр. 64

  1.4. ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

контакт телефон: 012/542-970
адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2

  1.5. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

контакт телефон: 012/542-970
адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2

  1.6. ИНСПЕКЦИЈА ЗА РИБАРСТВО

контакт телефон: 064/8166-234
адреса: 12220 Велико Градиште, Сремска бр. 1

 

2. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

  2.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

контакт телефон: 012/530-858
адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2

 

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  3.1 ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

Начелник Одељења тржишне инспекције за Браничевски и Подунавски управни округ: Славиша Алексић, контакт телефон: 012/226-212

Шеф Одсека тржишне инспекције за Браничевски управни округ: Оливера Пауљескић, контакт телефон: 012/226-212

контакт телефони и адресе инспекције по местима рада:

Пожаревац: 012/225-840; адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2
Петровац на Млави: 012/332-688; адреса: 12300 Петровац на Млави, Српских владара бр. 165
Голубац: 012/678-159; адреса: 12223 Голубац, Цара Лазара бр. 15
Велико Градиште: 012/661-011; адреса: 12220 Велико Градиште, Сремска бр. 1

  3.2 ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

Координатор за Браничевски, Подунавски, Поморавски и Шумадијски управни округ: Виолета Петронијевић Мишић, контакт телефон: 012/543-845

контакт телефони и адресе инспекције по местима рада:

Пожаревац: 012/543-845; адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2
Петровац на Млави: 012/332-688; адреса: 12300 Петровац на Млави, Српских владара бр. 165
Велико Градиште: 012/661-011; адреса: 12220 Велико Градиште, Сремска бр. 1

 

4. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 4.1 ШКОЛСКА УПРАВА ПОЖАРЕВЦУ

Начелник Школске управе за Браничевски и Подунавски управни округ: Велиша Јоксимовић, контакт телефон: 012/530-268

контакт телефони просветних саветника по местима рада:

Пожаревац: 012/211-680; 012/521-875; адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2
Смедерево: 026/4626-033; 026/4624-403; адреса: 11300 Смедерево, Трг Републике бр. 5

контакт телефон и адреса републичког просветногинспектора:
Смедерево: 026/4626-033; 026/4624-403; адреса: 11300 Смедерево, Трг Републике бр. 5

 

5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

5.1. САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Шеф Одсека санитарне инспекције за Браничевски управни округ: Доста Симић, контакт телефон: 012/226-212

контакт телефони и адресе инспекције по местима рада:

Пожаревац: 012/227-515; адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2
Жагубица: 012/643-291; адреса: 12320 Жагубица, Трг ослобођења бр. 1
Голубац: 012/678-159; адреса: 12223 Голубац, Цара Лазара бр. 15

 

6. МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

  6.1. ИНСПЕКЦИЈА РАДА  

Шеф Одсека инспекције рада: Весна Лечић Обрадовић, контакт телефон: 012/225-741

контакт телефони: 012/225-741; 012/213-761
адреса: 12000 Пожаревац, Дринска бр. 2