Документа

Документа

 • Прописи које орган примењује у свом раду – ПРЕУЗМИ
 • Информатор о раду Браничевског управног округа за 2017. годину – ПРЕУЗМИ
 • Акт о систематизацији радних места – ПРЕУЗМИ

Закони

 • Закон о државној управи – ПРЕУЗМИ
 • Закон о државним службеницима – ПРЕУЗМИ
 • Закон о платама државних службеника и намештеника – ПРЕУЗМИ
 • Закон о буџету Републике Србије – ПРЕУЗМИ

Уредбе

 • Уредба о управним окрузима – ПРЕУЗМИ
 • Уредба о оцењивању државних службеника – ПРЕУЗМИ
 • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе – ПРЕУЗМИ
 • Уредба о начину рада Савета управних округа – ПРЕУЗМИ
 • Уредба о канцелариском пословању органа државне управе – ПРЕУЗМИ