Наставак прекограничне сарадње Браничевског управног округа и Жупаније Караш Северин

Кроз пројекте везане за уређење обала, као и пројекте везане за културу, здравство, спорт и школство, биће настављена прекогранична сарадња Браничесвког управног округа и румунске Жупаније Караш Северин.

Фото: Сат ТВ

На састанку, на којем су присуствовали представници општина Браничевског округа и Жупаније Караш Северин, града Решице, договорен је наставак прекограничне сарадње у области културе, здравства, школства, као и кроз пројекте којим ће бити уређене речне обале.

Александар Ђокић, начелник Браничевског управног округа подсетио је на велике пројекте који су до сада реализовани преко ИПА фондова, међу којима је највећи уређење Нове болнице.

Завршетак пројекта се очекује крајем марта, почетком априла. Такође, један од великих пројеката ИПА фондова је и балон хала и пратећи садржај.

У наставку прекограничне сарадње превасходно ће бити реализовани пројекти везани за културу, туризам, заштиту цивилног становништва, развој граничних прелаза.

„Приоритет имају пројекти везани за туризам, културу, заштиту цивилног становништва, развој граничних прелаза, значи њихово побољшање. Надамо се да ти гранични прелази у скорије време неће ни бити потребни, зато што се надамо да ће Србија ускоро постати чланица Европске уније. Тако да неће бити потребе за таквим пројектима, рекао је Радој.

Радој је истакао да што се тиче њиховог искуства са европским фондовима, од кад су приступили Европској унији од 2004. године, многе општине у Караш Северину су се веома развиле, управо од средстава ИПА фондова.

Преузето: Сат ТВ