U Braničevskom upravnom okrugu zasedao Okružni štab za vanredne situacije

Na Međunarodni dan civilne zaštite, 01.03.2019. godine, u Požarevcu je održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije. Sednici, kojom je predsedavao načelnik Braničevskog upravnog okruga Aleksandar Đokić, komandant Štaba, prisustvovali su predstavnici: Gradske uprave, Sektora za vanredne situacije – upravljanje rizicima, javnih preduzeća i ustanova, zdravstvenih ustanova i MUP-a.

Prvi deo sednice bio je posvećen obeležavanju 1. marta, Međunarodnog dana civilne zaštite, te je zaključeno da je civilna zaštita vrlo važan segment u zaštiti od vanrednih situacija i da je potrebno da se jedinice civilne zaštite popune, opreme i osposobe za izvršavanje zadataka do kraja ove godine.

Drugi deo sednice imao je karakter redovne sednice.

Tom prilikom, na sednici se raspravljalo o situaciji na vodotocima prvog reda i preduzimanju preventivnih mera zaštite. U prethodnom periodu uložena su znatna sredstva da se vodotokovi urede na najbolji način i to na rekama: Velikoj Moravi, Mlavi i Peku.

Razmatrana je i aktuelna epidemiološka situacija i konstatovano da se broj obolelih od gripa smanjuje i da nema epidemije.

Takođe, zbog nepovoljne epizootiološke situacije u zemljama u okruženju, preduzimaju se preventivne mere za sprečavanje pojave zarazne bolesti Afričke kuge svinja.