Stručna služba – Odsek za opšte poslove

Stručna služba Braničevskog upravnog okruga

Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik Okruga. Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

U okviru Stručne službe Braničevskog upravnog okruga obrazovana je uža unutrašnja jedinica – Odsek za opšte poslove kojim rukovodi šef Odseka.

U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

• pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga;
• ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
• pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
• poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;
• upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika;
• poslovi ocenjivanja državnih službenika;
• planiranje izvršenja budžeta i kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
• sastavljanje analiza, izveštaja i informacija;
• poslovi javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
• kancelarijske poslove, kao što su: prijem i otprema pošte i podnesaka upućenih inspekcijskim službama sa teritorije upravnog okruga, vođenje skraćenog delovodnika i ostalih akata po Uredbi o kancelarijskom poslovanju, vođenje, evidentiranje i združivanje predmeta i obaveštavanje stranaka o kretanju predmeta.

Stručna služba upravnog okruga, deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoj rad bazira na proceduri sadržanoj u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i za građane, fizička i pravna lica. Stranke se mogu obraćati putem raznih podnesaka koje predaju na pisarnici gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno načelniku upravnog okruga i inspekcijama. U pisarnici se evidentiraju svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

  1. ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE 

POSLOVE OBAVLJA: Goran Stanojević, diplomirani pravnik

tel. 012/401-401;

e-mail: sef.odseka@branicevski.okrug.gov.rs

2. REFERENT ZA FINANSIJSKU OBRADU PODATAKA 

POSLOVE OBAVLJA: Gordana Ranković, ekonomski tehničar

tel. 012/223-999

3. REFERENT ZA KANCELARIJSKE POSLOVE 

POSLOVE OBAVLJAJU: Radošević Evica, ekonomski tehničar; Marijana Stanisavljević Cvetković, komercijalni tehničar 

tel. 012/223-999

4. ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI SEKRETAR 

POSLOVE OBAVLJA: Milanović Jelena, ekonomski tehničar

tel.012/223-999;

e-mail: nacelnik@branicevski.okrug.gov.rs; okrug@branicevski.okrug.gov.rs

5. OPERATER DAKTILOGRAF

POSLOVE OBAVLJAJU: Trailović Aleksandra, tehničar za upravne poslove; Iva Jajčević, ekonomski tehničar

tel. 012/223-999

5. VOZAČ

POSLOVE OBAVLJA: Pavlović Ivan, vozač B i C kategorije

tel. 012/223-999