Pitanja i odgovori


Načelnik Braničevskog upravnog okruga
Aleksandar Đokić

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka

Pitanje i odgovor iz nadležnosti tržišne inspekcije

Kome treba da se obrati potrošač u slučaju nesaobraznosti robe i na koji način se rešava reklamacija?

Zakonom o zaštiti potrošača(“Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014), u članu 56. uređena su prava i obaveze potrošača i propisan način izjavljivanja reklamacija i način njihovog rešavanja. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena, kako je to propisano. Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava ako kupljena roba nije saobrazna ugovoru o kupoprodaji. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Dužnost prodavca je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Pitanje i odgovor iz nadležnosti sanitarne inspekcije

Kakvo je stanje vode u bazenima i kupalištima na području Braničevskog upravnog okruga?

Sanitarni inspektori Odseka za sanitarni nadzor Braničevo su u toku juna i jula meseca 2015. godine, a na osnovu Plana Odseka za 2015. godinu, obavili redovne inspekcijske nadzore nad svim bazenima za kupanje, lociranim u opštinama Braničevskog upravnog okruga. Na teritoriji Braničevskog upravnog okruga obavljeni su redovni inspekcijski nadzori.