Opština Žagubica

Opština Žagubica se nalazi u jugoistočnom delu Braničevskog okruga i istočnom delu Srbije na 170 kilometara jugoistočno od Beograda i 83 kilometra od Požarevca. Teritorija opštine ima oblik razvučenog pravougaonika, okružena je planinama – na severu su Homoljske planine, na jugu je Beljanica, delovi Kučajskih planina, zajedno sa Crnim vrhom, leže na istoku, dok su vrhovi Gornjačkih planina na zapadu.


U tim okvirima zahvata površinu od 760 km². Gustina naseljenosti je 16,75 stanovnika po km².


Opština Žagubica spada grupu najređe naseljenih opština u Srbiji. Broj stanovnika prema popisu 2011. godine je 12.737. Prema nacionalnom sastavu, najbrojniji su Srbi, zatim slede Vlasi, Romi i ostali.

Opština Žagubica graniči se sa pet opština iz tri okruga od koji su Bor, Majdanpek i Petrovac na Mlavi udaljeni po 46 km, dok je Despotovac od Žagubice udaljen 60 km, a Kučevo 75 km. Granica prema susednim opštinama uglavnom ide preko najistaknutijih vrhova planinskih venaca.

Centar Opštine, naselje Žagubica, nalazi se na 44°11′26” severne geografske širine i 21°47′22” istočne geografske dužine, na oko 500 m nadmorske visine.

Teritoriju opštine čine 18 naseljenih mesta, 19 katastarskih opština i 15 mesnih zajednica.
Naselja u opštini Žagubica su: Bliznak, Breznica, Vukovac, Žagubica, Izvarica, Jošanica, Krepoljin, Krupaja, Laznica, Lipe, Medveđica, Milanovac, Milatovac, Osanica, Ribare, Selište, Sige i Suvi Do.

Ekonomska struktura stanovništva:

Opština Žagubica spada u IV grupu razvijenosti (ispod 60% republičkog proseka), pripada ruralnom tipu opština u kome je iskorišćavanje prirodnih sirovina najvažnija privredna aktivnost.

U 2018.godini prema zvaničnim podacima registrovano je 267 nezaposlenih lica, s tim što se struktura nezaposlenih menja u odnosu na ranije, pa je u 2018.godine najviše nezaposlenih bilo sa srednjom stručnom spremom, dok je ranije u strukturi nezaposlenih bilo najviše lica sa nižom stručnom spremom.
Prosečna neto zarada ima stalni trend povećanja, ali je prosečna neto zarada u opštini značajno manja u odnosu na prosek Republike Srbije. Prosečna neto zarada u 2015.godini je bila 36.415 2016.godine 37.064 i 2017.godine 38.304 RSD.,

Prema zvaničnim podacima Agencije za privredne registre na teritoriji opštine broj aktivnih privrednih društava je 84, a broj preduzetnika 256.
Na teritoriji opštine nema registrovanih velikih preduzeća. Postoji jedno preduzeće koje po klasifikaciji pripada srednjim preduzećima to je Javno preduzeće za podzemnu eksplotaciju uglja Resavica RMU „Jasenovac“ Krepoljin. Najveći broj preduzeća je iz oblasti trgovine i ugostiteljstva. Od proizvodnih delatnosti dominiraju preduzeća koja se bave eksploatacijom drveta i proizvodnjom rezane građe. Zastupljena su i preduzeća iz oblasti transporta i izvođenja građevinskih radova. U strukturi preduzetnika preovlađuje uslužni sektor, trgovinske radnje, odnosno trgovina na veliko i malo.

POTENCIJALNE INVESTICIJE

Poljoprivreda je tradicionalna i osnovna delatnost stanovništva opštine Žagubica. Poljoprivredno zemljište zauzima 48,5% od ukupne površine zemljišta.
U opštini Žagubica, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.145 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno – njih 2.705, a zatim pšenicu i krupnik – 1.669 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode lucerku – 1.040, detelinu 945 i krompir (njih 794). Najveći broj gazdinstava su porodična (98,8%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 689 gazdinstava bavi se mešovitim uzgojem stoke kombinovano, različitim kombinacijama useva i stoke njih 326, dok se kombinovanim uzgojem različitih ratarskih kultura bavi njih 310.

Razvoj organske/ekološke proizvodnje predstavlja jedan od velikih potencijala opštine u narednom periodu.

U stočarstvu poseban potencijal predstavlja ovčarstvo, bazirano na velikim površinama pod livadama i pašnjacima, zatim proizvodnja i sakupljanje pečurki, lekovitog bilja i šumskih plodova.

Zahvaljujući prirodnim osobenostima pčelarstvo u Homolju, ima velike šanse za razvoj i uslove da postane jedna od prioritetnih grana razvoja ovog kraja. Krajem 2008. godine geografski je zaštićena geografska oznaka porekla homoljskog meda.

Dominatna tradicionalna privredna grana na teritoriji opštine Žagubica osim poljoprivrede je i turizam.

Nasleđe ovog tradicionalnog ruralnog područja predstavlja bogatu osnovu za dinamičan razvoj seoskog turizma. To iz razloga što je ovo područje zadržalo brojna tradicionalna obeležja, poput arhitekture, tradicionalnih zanata i usluga, raznovrsnu i bogatu ponudu domaćih specijaliteta, naročito kulturno – istorijsku raznolikost.

Opštinu Žagubica karakteriše bogastvo prirodnih znamenitosti kao što su plasninski venci (Homoljske planine, Gornjačke planine, Crni vrh), koji je okružuju, klisure, kanjoni, veliki broj izvora i vrela (vrelo Mlave, Krupajsko vrelo), termalni izvori, prerasti, vrtače, uvale . Sve pomenute prirodne znamenitosti pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma.

Izazovi za turizam u narednom periodu su: iskorišćavanje turističkih potencijala; stvaranje turističkih proizvoda koji se mogu plasirati na domaćem i inostranom tržištu; razvijanje specifičnih oblika turizma (lov, ribolov, eko turizam, kulturni turizam, đački turizam, planinarenje, šetnje, poslovni turizam, etno turizam, gastronomski turizam…); poboljšanje promocije i propagande destinacije na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Obrazovanje

Infrastruktura

Regionalni putni pravci na teritoriji Opštine Žagubica

-Državni put II-A reda broj 161;

Putni pravac-Bratinac-Salakovac- Malo Crniće- Petrovac na Mlavi-Žagubica-Brestovac;

Dužina puta na teritoriji Opštine Žagubica je 49,50km.

-Državni put II-A reda broj 164;

Putni pravac-Donji Milanovac-Majdampek-Debeli Lug – Jasikovo-Laznica-Žagubica;

Dužina puta na teritoriji Opštine Žagubica je 19,50km.

 • Državni put II-A reda broj 186;

Putni pravac-Ćuprija-Virine-Despotovac-Dvorište-Vodna-Krepoljin;

Dužina puta na teritoriji Opštine Žagubica je 17,50km.

Lokalni putevi Savremeni kolovoz-asfalt

Dužina lokalnih puteva na teritoriji Opštine Žagubica je 50,50 km.

Opštinski nekategorisani putevi-javni putevi

Dužina opštinskih nekategorisanih puteva-javnih puteva na teritoriji Opštine Žagubica je 82,50km.

Železnička mreža na teritoriji opštine Žagubica ne postoji. Najbliža železnička stanica je u Boru i udaljena je oko 50km

Lokalna samouprava

Broj zaposlenih u lokalnoj administraciju na neodređeno vreme 48, na određeno vreme 6.
Organi Organi Opštine su: Skupština opštine, predsednik Opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava

Sastav Skupštine opštine:
SO Žagubica u svom sastavu ima 33 odbornika. Vladajuću većinu čine 17 odbornika pripadnici Srpske napredne stranke. Predsednik Skupštine opštine opštine je Olivera Pauljeskić, dipl.hemičar iz Krepoljina.

Predsednik opštine

Predsednik opštine je gospodin Safet Pavlović, diplomirani ekonomista iz Krepoljina, član je Srpske napredne stranke.
Predsednik Opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika opštine je Predrag Ivković, iz Krepoljina.

Opštinsko veće, čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i 9 članova Opštinskog veća.

Opštinska uprava

Opštinskom upravom rukovodi načelnik Opštinske uprave. Rad Opštinske uprave je organizovan u okviru tri odeljenja
Biografija predsednika opštine

Safet Pavlović iz Krepoljina, rođen 18.06.1965.godine u Medveđici. Osnovnu školu završio je u Krepoljinu, a srednju ekonomsku školu u Požarevcu 1984.godine. Studirao je na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, smer bankarstvo, finansije i berzanski menadžment. Politički je aktivan od 2008.godine. Funkciju predsednika opštine obavlja od 2013.godine. Oženjen je i ima šestoro dece.

Manifestacije koje opština organizuje

 • u naselju Laznica „Priveg” običajna manifestacija iz kulta mrtvih, održava se u martu mesecu;
 • u naselju Osanica „Sabor Frulaša” kulturna manifestacija, održava se u maju mesecu;
 • “Spasovdanski susreti „ naselje Krepoljin, međunarodna kulturna manifestacija, održava se u junu mesecu,
 • Sabor „Vrela Homolja” kulturna,privredna i sportska manifestacija, , koja se održava u naselju Žagubica u junu mesecu,
 • u porti manastira Gornjak, održava se kulturno književna manifestacija „Noć u Gornjaku“ u julu mesecu,
 • “Svetoilijske igre”,sportska manifestacija, održava se u naselju Bliznak u avgustu Mesecu,
 • u naselju Milanovac, održava se manifestacija „Pantelejski susreti”,kulturna manifestacija u avgustu mesecu,
 • u naselju Medveđica, održava se kulturno gastronomska manifestacija “Dani proje i sira” u avgustu mesecu,
 • 25.septembra je Dan opštine Žagubica;
 • u naselju Krepoljin,”Dani bilja i gljiva”,kulturno gastronomska manifestacija, održava se u oktobru mesecu i „Dani zdrave hrane“, gastronomska manifestacija, održava se u naselju Laznica u oktobru meseca.

Područje opštine Žagubica obiluje velikim količinama miniralnih sirovina (kalcit, građevinski i arhitektonski kamen).

Oficijalni sajt http://www.zagubica.org.rs/