Dokumenta

Dokumenta

 • Propisi koje organ primenjuje u svom radu – PREUZMI
 • Informator o radu Braničevskog upravnog okruga za 2017. godinu – PREUZMI
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta – PREUZMI

Zakoni

 • Zakon o državnoj upravi – PREUZMI
 • Zakon o državnim službenicima – PREUZMI
 • Zakon o platama državnih službenika i nameštenika – PREUZMI
 • Zakon o budžetu Republike Srbije – PREUZMI

Uredbe

 • Uredba o upravnim okruzima – PREUZMI
 • Uredba o ocenjivanju državnih službenika – PREUZMI
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade – PREUZMI
 • Uredba o načinu rada Saveta upravnih okruga – PREUZMI
 • Uredba o kancelariskom poslovanju organa državne uprave – PREUZMI