Влада утврдила просторни план за брзу саобраћајницу од петље Пожаревац до Голупца

Влада Србије утврдила је просторни план подручја посебне намене за изградњу брзе саобраћајнице од пожаревачке петље до насеља Голубац. Нова саобраћајница би требало да буде дугачка 68 километара и са четири возне траке пројектује за брзину од 100 километара на час.


Планом је предвиђена изградња 30 објеката – мостова и пролаза, 26 раскрсница петљи и 21 подвожњак.

Нова саобраћајница-коридор планом је предвиђено да почиње од искључења са аутопута код пожаревачке петље, одскле би углавном пратила постојећу трасу такозваног „београдског пута“ и обилазнице за Велико Градиште, а након преласка Млаве само у неким деловима ишла би садашњом трасом, обилазећи села на територији Пожаревца, Великог Градишта и Голупца. Садашњи пут би требало да буде задржан за одвијање сабраћаја у самим насељима.

Ширина једне коловозне траке би требало да буде 3,50 метра, а због конфигурације терена и укрштања са водотоковима планирана је изградња већег броја различитих објеката, као што су мостови, надвожњаци, подвожњаци и пропусти.

У коридору новог државног пута Прве-бе (ИБ) категорије могуће је формирање одморишта са простором за паркирање, бензинским пумпама, јавним говорницама и по потреби ресторанима и продавницама. Обострано, на 66 километру саобраћајнице планом је предвиђено формирање одморишта .

Биће дозвољено задржавање постојећих станица за снабдевање горивом, при чему ће сви елементи уређења локација и њихове реконструкције бити дефинисани израдом урбанистичког пројекта.

У питању су станице на 6.километру са десне стране код Мале Крсне, на 6.километру са леве стране код Мале Крсне, на 10.километру са десне стране код Драговца. Такође, пумпа на излазу из Пожаревца са десне стране у смеру ка Београду, на излазу из садашњеобилазнице се задржава у функцији.

Уредба о потврђивању просторног плана је објављена 3.фебруара и можете је погледати ОВДЕ.

Значај

(из просторног плана)

Основни проблем саобраћајног, економског и социјалног повезивања делова територије Републике Србије су недовољно квалитетне попречне саобраћајне везе (са правцем пружања исток-запад) до развојних осовина И и ИИ ранга формираних дуж постојећих и планираних саобраћајних коридора. Државни пут ИБ реда од везе са аутопутем Е-75 Београд – Ниш (преко петље „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац представља значајну попречну саобраћајну везу Региона Јужна и Источна Србија (Подунавски, Браничевски и Борски управни округ/област). Представљаће најзначајнији саобраћајни правац развојне осовине И ранга који повезује коридор Х (аутопут Е-75) и коридор ВИИ (река Дунав као међународни водни пут). Државни пут ИБ, заједно са мрежом других државних путева ИИ реда омогућаваће функцијско повезивање центара државног значаја Смедерево и Пожаревац са малим урбаним центрима и центрима на руралном подручју у њиховом функцијском и ширем окружењу.

Полазећи од предвиђене улоге државног пута ИБ реда, на правцу пружања постојећег државног пута ИБ реда бр. 33 и 34, у побољшању приступачности и повезаности делова територије Републике Србије, повећање квалитета овог државног пута је Просторним планом Републике Србије сврстано у приоритетне активности на реализацији планских решења у области путног саобраћаја у периоду после 2014. године.

Виши квалитет саобраћајне повезаности и приступачности урбаних центара и њихових функционалних подручја омогућиће интензивнији привредни и интеррегионални развој у правцу веће интегрисаности области у оквиру Региона Јужна и Источна Србија и овог региона са укупним простором Србије и међународним окружењем, у првом реду са Румунијом. Државни пут ИБ реда допринеће побољшању регионалне позиције у домену приступачности и у саобраћајном растерећењу обилазницама урбаних подручја Пожаревца и Великог Градишта. Утицаће на подизање тзв. „степена инвестиционе привлачности” окружења (побољшања „регионалног профила”), у првом реду за развој активности и функција којима ће се валоризовати погодности положаја у окружењу коридора пута.

Преузето: boom93.com