У БРАНИЧЕВСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“ који реализује Стална конференција градова и општина и Републички завод за социјалну заштиту уз подршку Владе Швајцарске, дана 10.04.2019. године у Пожаревцу је, у сарадњи са начелником Браничевског управног округа Александром Ђокићем, одржана је регионална радионица под називом „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“.

На семинару је представљен нормативни оквир који уређује обавезе и одговорности јединица локалне самоуправе у обезбеђивању социјалне заштите, актуелни показатељи развијености и актуелне праксе на нивоу локалних самоуправа у спровођењу политика и мера социјалне заштите, с посебним освртом на реализацију наменских трансфера. У другом делу семинара разматрани су могући начини капацитета за развој социјалних услуга на нивоу локалних заједница, као и могућности међуопштинске сарадње.

Према речима Славице Милојевић из Републичког завода за социјалну заштиту  идеја радионице је да се нивоу округа разговара о степену развијености социјалне заштите и шта је могуће унапређивати када је реч о социјалним услугама и социјалним давањима за грађане.

       
-Данас ћемо разговарати о ономе што су ресурси који су нам на располагању, које користимо можда не у довољној мери и шта је оно што бисмо могли да развијамо, а што би био адекватан одговор на потребе грађана у овом округу, казала је Славица Милојевић.

Испред СКГО Мирјана Комненовић је истакла да је нагласак радионице на потенцијалима за развој услуга и на конкретно развоју међуопштинске сарадње, који представљају изузетно значајан ресурс који је препознат и у новом Закону о локалној самоуправи.

            
Начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић нагласио је да је на  овом подручју ниво социјалне заштите на доста добром нивоу и изразио очекивање да ће после одржаног семинара бити још развијенији у погледу обима и квалитета.
           
-Имамо 3 лиценцирана приватна дома за стара лица која су конкурисала за смештај корисника и за које ће држава, због недостатка простора у државним установама, рефундирати део трошкова, што је од изузетног значаја за лица која се налазе у стању социјалне потребе, закључио је Ђокић.