U BRANIČEVSKOM UPRAVNOM OKRUGU PREDSTAVLJEN PROJEKAT SOCIJALNE ZAŠTITE

U okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština i Republički zavod za socijalnu zaštitu uz podršku Vlade Švajcarske, dana 10.04.2019. godine u Požarevcu je, u saradnji sa načelnikom Braničevskog upravnog okruga Aleksandrom Đokićem, održana je regionalna radionica pod nazivom „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“.

Na seminaru je predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmatrani su mogući načini kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Prema rečima Slavice Milojević iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu  ideja radionice je da se nivou okruga razgovara o stepenu razvijenosti socijalne zaštite i šta je moguće unapređivati kada je reč o socijalnim uslugama i socijalnim davanjima za građane.

       
-Danas ćemo razgovarati o onome što su resursi koji su nam na raspolaganju, koje koristimo možda ne u dovoljnoj meri i šta je ono što bismo mogli da razvijamo, a što bi bio adekvatan odgovor na potrebe građana u ovom okrugu, kazala je Slavica Milojević.

Ispred SKGO Mirjana Komnenović je istakla da je naglasak radionice na potencijalima za razvoj usluga i na konkretno razvoju međuopštinske saradnje, koji predstavljaju izuzetno značajan resurs koji je prepoznat i u novom Zakonu o lokalnoj samoupravi.

            
Načelnik Braničevskog upravnog okruga Aleksandar Đokić naglasio je da je na  ovom području nivo socijalne zaštite na dosta dobrom nivou i izrazio očekivanje da će posle održanog seminara biti još razvijeniji u pogledu obima i kvaliteta.
           
-Imamo 3 licencirana privatna doma za stara lica koja su konkurisala za smeštaj korisnika i za koje će država, zbog nedostatka prostora u državnim ustanovama, refundirati deo troškova, što je od izuzetnog značaja za lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, zaključio je Đokić.