Savet upravnog okruga

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave, posebnih organizacija i organa uprave u sastavu ministarstava i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga.

Način rada Saveta upravnog okruga određuje Vlada uredbom.

Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga.

Savet čine načelnik Braničevskog upravnog okruga, gradonačelnik grada Požarevca i predsednici opština: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi.:

Aleksandar Đorđević, načelnik Braničevskog upravnog okruga

Bane Spasović, gradonačelnik grada Požarevca

Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište

dr Nebojša Mijović, predsednik opštine Golubac

Jovan Lukić, predsednik opštine Žabari

Safet Pavlović, predsednik opštine Žagubica

Novica Janošević, predsednik opštine Kučevo

Mališa Antonijević, predsednik opštine Malo Crniće

Duško Nedinić, predsednik opštine Petrovac na Mlavi

Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga.