Dana 24.06.2016.godine održana je hitna sednica Saveta Braničevskog upravnog okruga u cilju primene mera za sprečavanje,suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti nodularnog dermatitisa,sa sledećim dnevnim redom:
1.Informisanje o aktuelnoj epiozootološkoj situaciji-pojava i priroda bolesti,situacija u zemlji
2.Informisanje o preduzetom na nivou JLS i resora,razmena ključnih adresa i telefona medju zainteresovanim,mapiranje resursa i zadaci za naredni period(evidentiranje prevoznika,određivanje mesta za sahranjivanje uklonjenih životinja na nivou MZ,nabavka dezinfecijenasa,sistemska dezinsekcija,novčana i tehnička sredstva za angažman i dežurstva ekipa veterinara i JKP,i sl.)