PREZIME I IME RADNO MESTO – FUNKCIJA SEDIŠTE 1 Sprat
Br. kanc.
Fiksni
telefon:
Mobilni
telefon:
Đokić Aleksandar Načelnik upravnog okruga Požarevac 118 012/223-999
Ranković Jelena Administrativno - Tehnički sekretar Požarevac 119 012/223-999
Pavlović Ivan Vozač Požarevac 121 012/225-943
Rakić Ana Šef odseka Požarevac 117 012/401-401
PREZIME I IME RADNO MESTO – FUNKCIJA SEDIŠTE 1 Sprat
Br. kanc.
Fiksni
telefon:
Mobilni
telefon:
PREZIME I IME RADNO MESTO – FUNKCIJA SEDIŠTE 1 Sprat
Br. kanc.
Fiksni
telefon:
Mobilni
telefon:
PREZIME I IME RADNO MESTO – FUNKCIJA SEDIŠTE 1 Sprat
Br. kanc.
Fiksni
telefon:
Mobilni
telefon:
PREZIME I IME RADNO MESTO – FUNKCIJA SEDIŠTE 1 Sprat
Br. kanc.
Fiksni
telefon:
Mobilni
telefon: