• Etno park Požarevac
 • Golubačka tvrđava, stari grad
 • Opština Žabari, Braničevksi okrug
 • Veliko Gradište, Braničevksi okrug
 • Petrovac na Mlavi, Braničevksi okrug
 • Kučevo, Braničevksi okrug
 • Malo Crniće, Braničevksi okrug
 • Opština Veliko Gradište, Braničevksi okrug
 • Požarevac centar, Braničevksi okrug
Braničevski upravni okrug sa sedištem u Požarevcu, obrazovan je za:

Teritoriju grada Požarevca i

Teritoriju 7 opština i to: Veliko Gradište, Golubac Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo crniće i Petrovac na Mlavi.

Prostire se na 3.865km2 i ima 183.625 stanovnika.

U Braničevskom upravnom odboru obavljaju se sledeći poslovi državne uprave:

 • rešavanje nu upravnim stvarima u prvom stepenu;
 • rešavanje o žalbi kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja;
 • vešenje nadzora nad imaocima javnih ovlašćenja i
 • vršenje inspekcijskog nadzora

Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. Radi lakšeg obavljanja posla iz delokruga, a van sedišta ministrastva, za određenu teritoriju osnivaju se detaširane jedinice - okružne područne jedinice ministarstva.

Zakonom o državnoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 79/2005,101/07,95/2010 i 99/2014) i uredbom o upravnim okruzima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 15/2006) uređeni su uslovi pod kojima organi državne uprave mogu obrazuju područne jedinice van svog sedišta, koa i poslovi državne uprave koji se obavljaju u uprsnvim okruzima.

Načelnik Braničevskog upravnog okruga je Aleksandar Đokić, diplomirani pravnik.

Mapa branicevski okrug